Efterlyser faglighed i træbiomasse-debat

Det er betænkeligt, at man ønsker at udfase brugen af biomasse i kraftvarmeværker, mener Rudolf Iuel, der er formand for Skovdyrkerne Øerne.

kovdyrkerne Øernes formand Rudolf Iuel finder det dybt uansvarligt, hvis der fortsat spændes ben for dansk flis, som overholder samtlige certificeringer, samtidig med at importeret flis vil fortsætte uændret

– Den danske skovflis har længe haft det svært, både i den politiske beslutningsproces og i den offentlige debat. I øjeblikket afspejler den førte energipolitik desuden et tydeligt ønske om at begrænse og udfase brugen af biomasse i de decentrale kraftvarmeværker, og det finder jeg dybt betænkeligt, siger formanden for Skovdyrkerne Øerne, Rudolf Iuel. 

- Denne begrænsning i anvendelse af flis, som nogle politikere og interesseorganisationer ønsker, sker samtidig med, at der i skovene er et stort potentiale af biologisk kulstof i restprodukterne fra produktionen af kvalitetstræ til bygge- og møbelindustrien – træ som i øvrigt overholder samtlige certificeringsordninger om blandt andet bæredygtighed og biodiversitet.

Rudolf Iuel mener, at der i høj grad mangler at blive bragt faglighed ind i debatten om træ til energi. Et arbejde, som Partnerskabet for Ansvarlig Træbiomasse (PfAT), vedholdende søger at bidrage med. PfAT er et videns-baseret partnerskab mellem Dansk Skovforening, HedeDanmark og Skovdyrkerne, som arbejder for en bæredygtig anvendelse af dansk træ til energiformål, herunder også muligheden for at fortrænge fossile brændsler.

Kan være væk i 2045

PfAT har lavet en prognose over anvendelsen af flis fra danske skove frem mod år 2050 sammenholdt med anvendelsen af importeret flis. Data bygger på den forventede udvikling, hvis den aktuelle energipolitik fortsætter uændret. Det vil betyde, at der bliver sat en effektiv bremse for at etablere kedler baseret på biomasse i decentrale varmeværker. Kommer der også afgift på biomasse, vil det yderligere negativt forstærke tendensen.

- PfAT’s vurdering er, at forbruget af dansk skovflis vil formindskes markant allerede fra 2030 og stort set bortfalde hen med 2045, mens forbruget af importeret flis derimod vil fortsætte uændret. Det giver da ingen som helst mening, siger Rudolf Iuel, og tilføjer: 

- Derfor arbejder vi i PfAT med at komme helt med ind i debatten og få nuancerne med, blandt andet ved at belyse de negative konsekvenser af et mere ekstensivt skovbrug. Og ikke mindst ved at argumentere for – og dokumentere - at biodiversitet og produktion med udtagning sagtens kan kombineres.

hka

Få de seneste nyheder fra AgriNews i indbakken

Mest læste |

Nyhedsoverblik

SENESTE NYT

39684.jpg
Grøn omlægning gjorde traditionelt landbrug til frontløber
39682.jpg
Rapsprisen banker hovedet imod et vigtigt topniveau
Forklaringen på to uger med voldsomt skuffende eksporttal for sojabønner skal vi formentlig finde i det simple faktum, at sojaprisen er gået næsten historisk op på det seneste, og at importører af soja – herunder især Kina – nu har trukket sig, fordi priserne ganske enkelt er for høje.
Er prisen for sojabønner for høj?
Markedspodcasten - Fyld tanken op
39678.jpg
Efterspørgslen efter soja skuffer igen
39677.jpg
EU-Kommissær vil begrænse transport af dyr
39667.jpg
Kina udarbejder ny lov om kornreserver grundet fødevaresikkerhedsbekymringer
39662.jpg
Hyggejul øger juletræssalg
39656.jpg
Tyskland slår 29.000 kyllinger ned efter fugleinfluenza fund på endnu en gård
39649.jpg
Forhandlinger om minkerstatning står i stampe

Mest læste i dag

Grøn omlægning gjorde traditionelt landbrug til frontløber
Dansk Miljøorganisation skal hjælpe kvinder og unge med skovlandbrug i Uganda
Vil gøre Danmark til stormagt for plantebaserede fødevarer
Stor efterspørgsel på musikalsk fodringsrobot
EU-Kommissær vil begrænse transport af dyr
Landbrugsfond fejret med indvielse af højteknologisk såsædsfacilitet
Forhandlinger om minkerstatning står i stampe
- Vi ligger helt ned!
Sojaskrå bliver en meget dyr foderingrediens i fremtiden
Brandenburg bekræfter 42 yderligere ASF-tilfælde

Mest læste 7 dage

Zimbabwe ser cannabis som den største kontante afgrøde
- Det bliver en svær, næsten umulig opgave
Årets mest plastforurenende virksomheder er primært fødevareproducenter
Taber knap tre millioner på bundlinjen
Regeringen blev orienteret om, at minkplan gik imod reglerne
Nyt tovtrækkeri om minkgylle
- Det er helt urimeligt
Singapore godkender salg af laboratorieoprettet kød
New Zealand lover CO2-neutral regering i 2025
Nature Energy giver den snart biogas i Kværs